O nas

O nas

Szkoła Języków Obcych Profiset powstała w 2008 roku. Doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zebrane w trakcie funkcjonowania Szkoły, pozwoliły udoskonalić Lektorom warsztat metodyczny, a przede wszystkim rozwinąć umiejętności diagnozowania i radzenia sobie z problemami które pojawiają się na różnych etapach nauki języka obcego. W nauczaniu języka obcego w Profiset nacisk kładziony jest na równoległe rozwijanie wszystkich sprawności językowych takich jak: pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie w języku obcym – ze szczególnym naciskiem na naukę komunikowania się w danym języku obcym. Małe grupy i przyjazna atmosfera panująca podczas zajęć pozwalają na pokonywanie barier w porozumiewaniu się w języku obcym i zachęcają do ciągłego doskonalenia posiadanych umiejętności. Kursy językowe w Profiset oparte są na podręcznikach kursowych, autorskich programach nauczania i licznych materiałach dodatkowych dostosowanych do wieku i poziomu znajomości języka. Wśród naszych obecnych, jak i byłych Kursantów, są laureaci olimpiad i konkursów językowych, studenci kierunków filologicznych, a przede wszystkim pasjonaci języków obcych.

“Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym.”– Johann Wolfgang von Goethe