Lekcje indywidualne

Kursy online

Nauczanie stacjonarne

Szkoła Języków Obcych Profiset powstała w 2008 roku. Doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zebrane w trakcie funkcjonowania Szkoły, pozwoliły udoskonalić Lektorom warsztat metodyczny, a przede wszystkim rozwinąć umiejętności diagnozowania i radzenia sobie z wyzwaniami które pojawiają się na różnych etapach nauki języka obcego. W nauczaniu języka obcego w Profiset nacisk kładziony jest na równoległe rozwijanie wszystkich sprawności językowych takich jak: pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie w języku obcym – ze szczególnym naciskiem na naukę komunikowania się w danym języku obcym. Małe grupy i przyjazna atmosfera panująca podczas zajęć pozwalają na pokonywanie barier w porozumiewaniu się w języku obcym i zachęcają do ciągłego doskonalenia posiadanych umiejętności.

Nauczanie z pasją

Lekcje indywidualne skierowane są zarówno do młodzieży, które chcą poprawić swoje wyniki w nauce języka obcego, jak i do osób dorosłych, które chcą się nauczyć języka z uwagi na swoją pracę lub wyjazd zagraniczny. 

Lekcje online prowadzimy przez naszą profesjonalną platformę internetową Clickmeeting. Zajęcia prowadzimy wyłącznie w małych grupach, które starannie układamy z uwzględnieniem stopnia znajomości języka i wieku.   

Nauczanie stacjonarne odbywa się w siedzibie naszej szkoły w Knurowie. Zajęcia prowadzimy wyłącznie w małych grupach, które starannie układamy z uwzględnieniem stopnia znajomości języka i wieku. 

Oferujemy

Kontakt 

Telefon: +48 512 352 702
E-mail:   biuro@profiset.pl 
                   online@profiset.pl 

Biuro:     ul. Witosa 9
                   44-196 Knurów

Wśród naszych Kursantów są laureaci olimpiad i konkursów językowych, studenci kierunków filologicznych, a przede wszystkim pasjonaci języków obcych.

Nasi uczniowie to laureaci olimpiad

Nieprzerwanie bierzemy udział w programie